Betalingsaftale

Denne betalingsaftale ("Aftalen") er indgået mellem [dit firma/navn] ("Leverandøren") og [kundens navn] ("Kunden") med henblik på et [projektnavn/projektbeskrivelse] ("Projektet"). Aftalen fastlægger betalingsbetingelserne for Projektet i overensstemmelse med parternes aftalte vilkår.

1. Betalingsstruktur:

   a. Kunden accepterer at betale en samlet pris på [aftalt pris] for Projektet.

   b. Betalingen skal ske i to rater som følger:

      - Første rate: Kunden betaler 50% af den aftalte pris ([50% af den aftalte pris]) ved projektets startdato.

      - Anden rate: Kunden betaler resterende 50% af den aftalte pris ([50% af den aftalte pris]) ved projektets fuldførelse.


2. Betalingsmetode:

   a. Kunden skal betale beløbene angivet i punkt 1 via [betalingsmetode], som er godkendt af Leverandøren.

   b. Leverandøren vil oplyse Kundens om relevante betalingsoplysninger.


3. Tidsplan for betalinger:

   a. Første rate skal betales senest [dato for betaling af første rate] efter projektets startdato.

   b. Anden rate skal betales senest [dato for betaling af anden rate] efter Leverandøren har meddelt, at Projektet er fuldført.


4. Forsinket betaling:

   a. Hvis Kunden ikke betaler den første rate rettidigt, forbeholder Leverandøren sig retten til at stoppe arbejdet på Projektet, indtil betalingen er modtaget.

   b. Hvis Kunden ikke betaler den anden rate rettidigt, kan Leverandøren pålægge en forsinkelsesafgift eller suspendere Projektets levering indtil betalingen er modtaget.


5. Ændringer i Projektet:

   Eventuelle ændringer eller tilføjelser til Projektet kan påvirke den samlede pris. Parterne skal skriftligt aftale eventuelle ændringer og justere betalingsplanen efter behov.


6. Opfølgning:

   Leverandøren vil levere dokumentation for projektets fuldførelse og kontakte Kunden med henblik på at arrangere den endelige betaling.

Ved at underskrive denne betalingsaftale bekræfter Leverandøren og Kunden, at de har læst og accepteret betingelserne og er enige om at overholde dem.


Leverandørens navn: RamiSoft Aps

Dato: [Dato]


Kundens navn: [Kundens navn]

Dato: [Dato]